Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM

Trụ sở văn phòng chính:  101B Lê Hữu Trác - Sơn Trà - Tp Đà Nẵng.
  0236.3831841 - Fax: 02363.844728 - Website: https://cfi.edu.vn/ - Fanpage: https://www.facebook.com/cfi.edu.vn

Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh:  296 Lưu Hữu Phước - Phường 15 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh.
  028.38776919 -  Website: 
http://phanhieuhcm.cfi.edu.vn/

 

Quyết định Buộc thôi học HSSV do vượt quá thời gian học, do không đăng ký học phần Quyết định Buộc thôi học HSSV do vượt quá thời gian học, do không đăng ký học phần

Quyết định buộc thôi học HSSV do vượt quá thời gian học tại trường: Tải file quyết định tại đây

Quyết định buộc thôi học học sinh do Không đăng ký học phần  Tải file quyết định tại đây

Cùng chuyên mục

VIDEO

Thông tin - Thông báo

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Liên hệ