Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM

Trụ sở văn phòng chính:  101B Lê Hữu Trác - Sơn Trà - Tp Đà Nẵng.
  0236.3831841 - Fax: 02363.844728 - Website: https://cfi.edu.vn/ - Fanpage: https://www.facebook.com/cfi.edu.vn

Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh:  296 Lưu Hữu Phước - Phường 15 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh.
  028.38776919 -  Website: 
http://phanhieuhcm.cfi.edu.vn/

 

THÔNG BÁO Về việc cung cấp số điện thoại của các đầu mối giải quyết nhanh 1 số lĩnh vực tại Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm THÔNG BÁO Về việc cung cấp số điện thoại của các đầu mối giải quyết nhanh 1 số lĩnh vực tại Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm

STT

Nội dung

Tên bộ phận/cá nhân

Số điện thoại

1

Sửa chữa và công tác vệ sinh

Cô Trần Thị Ái Linh (VS) - phòng Quản trị

Thầy Nguyễn Văn Linh (Sửa chữa) -  phòng Quản trị

0935 365 290

 

0905 343 159

2

An ninh trật tự

Tổ bảo vệ

02363.941.138

3

Công tác Y tế

Cô Bùi Thùy Chung, Y tế Phòng Công tác HSSV

0818730333

4

Nề nếp HSSV

Thầy Phan Minh Trung Thành, nhân viên phòng Công tác HSSV

0945 777 015 hoặc

0918 888 199

 

Cùng chuyên mục

Thông tin - Thông báo

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Liên hệ