Page 9 - KY YEU 45 NAM THANH LAP TRUONG (22.10.2021)
P. 9

Lời nói đầu           Trường Cao đẳng Lương thực- Thực phẩm trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát
       triển nông thôn, tiền thân là Trường Trung cấp Lương thực - Thực phẩm, được thành

       lập vào ngày 23/9/1976 đến nay đã tròn 45 tuổi. Bốn mươi lăm năm qua, nhà trường
       đã bước những bước vững vàng trên hành trình đào tạo nguồn nhân lực và nhân tài

       cho quê hương đất nước. Các thế hệ cán bộ, giảng viên, viên chức và học sinh sinh viên
       của Nhà trường đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt sứ mệnh,

       nhiệm vụ, cung cấp cho xã hội những sản phẩm có chất lượng, khẳng định là một cơ sở
       đào tạo có uy tín trong khu vực Miền Trung, Tây nguyên và cả nước.

           Nhân dịp kỷ niệm 45 năm thành lập ngày thành lập Trường Cao đẳng Lương
       thực- Thực phẩm (23/9/1976 - 23/9/2021), Nhà trường trân trọng gửi tới các đồng chí
       lãnh đạo, cán bộ, viên chức, giảng viên và học sinh - sinh viên và các đối tác gần xa

       cuốn Kỷ yếu: “45 năm - Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm xây dựng và phát
       triển”. Kỷ yếu ghi lại những dấu ấn trong quá trình xây dựng xây dựng, phát triển

       Nhà trường qua các thời kỳ và cũng là dịp để ôn lại, biết ơn và trân trọng sâu sắc
       những giá trị lớn lao đối với các thế hệ lãnh đạo, cán bộ viên chức, người lao động và

       học sinh, sinh viên đã có những đóng góp, cống hiến cho sự phát triển của Nhà trường.
       Cuốn Kỷ yếu cũng là tài liệu tuyên truyền, giáo dục cho các thế hệ tiếp tục phát huy

       truyền thống tốt đẹp đã có, tăng thêm niềm tin tưởng, lạc quan, đoàn kết, thi đua hoàn
       thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển, góp phần tạo ra
       nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thực tiễn của ngành và xã hội.

           Ban biên tập bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, viên
       chức, giảng viên và học sinh - sinh viên qua các thời kỳ và hiện tại đã ủng hộ, cung cấp

       nhiều thông tin, tư liệu quý làm chất liệu xây dựng nên cuốn Kỷ yếu này.
           Trong quá trình thực hiện, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cuốn

       kỷ yếu không thể tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Ban biên tập rất mong nhận
       được sự cảm thông chia sẻ của mọi người.

           Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp của các đồng
       chí, đồng nghiệp và các bạn để hoàn chỉnh hơn.

                                          Trân trọng cảm ơn

                                           BAN BIÊN TẬP
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14