Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm

Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm

101B Lê Hữu Trác - Sơn Trà - Tp Đà Nẵng.
  0236.3831228

Tổng hợp các công bố khoa học, hội thảo của Cán bộ giảng viên Tổng hợp các công bố khoa học, hội thảo của Cán bộ giảng viên

Tổng hợp các công bố Khoa học của cán bộ giảng viên đăng trên tạp chí trong nước và quốc tế :  Download tài liệu

Tổng hợp các công bố Khoa học của cán bộ giảng viên đăng trên Kỷ yếu hội thảo/Hội nghị trong nước và quốc tế (pdf)  Download tài liệu

Cùng chuyên mục

Tin xem nhanh

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Liên hệ