Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM

Trụ sở văn phòng chính:  101B Lê Hữu Trác - Sơn Trà - Tp Đà Nẵng.
  0236.3831841 - Fax: 02363.844728 - Website: https://cfi.edu.vn/ - Fanpage: https://www.facebook.com/cfi.edu.vn

Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh:  296 Lưu Hữu Phước - Phường 15 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh.
  028.38776919 -  Website: 
http://phanhieuhcm.cfi.edu.vn/

 

Phòng, Trung tâm Phòng, Trung tâm

PHÒNG ĐÀO TẠO

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Văn Đức
Email: nguyenvanduc@cfi.edu.vn

Phó Trưởng phòng: ThS.Lê Thị Thảo Tiên
Email: thaotien@cfi.edu.vn

 

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

Trưởng phòng: ThS. Phạm Thị Phương
Email: phamthiphuong@cfi.edu.vn

Phó trưởng phòng: Nguyễn Út Dũng

Email: utdung1504@cfi.edu.vn

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Phó Trưởng phòng: ThS. Bùi Thị Thanh Minh
Email: thanhminhbt@cfi.edu.vn

Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Sỹ Nho
Email: nguyensinho@cfi.edu.vn

 

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Tường Vân
Email: tuongvan1132005@cfi.edu.vn

Phó Trưởng phòng: Đỗ Xuân Hoài
Email: xuanhoailttp@cfi.edu.vn

 

PHÒNG QUẢN TRỊ

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thanh Út
Email: utnguyen06@cfi.edu.vn

 

PHÒNG KIỂM ĐỊNH VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Trưởng phòng: ThS. Phan Văn Sanh
Email: Sanhqn@cfi.edu.vn

 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT

Giám đốc: ThS. Nguyễn Thị Hạnh
Email: nguyenhanh@cfi.edu.vn

Phó Giám đốc: Trần Hoàng Dũng

Email: dungth@cfi.edu.vn

 

Cùng chuyên mục

Thông tin - Thông báo

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Liên hệ