Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM

Trụ sở văn phòng chính:  101B Lê Hữu Trác - Sơn Trà - Tp Đà Nẵng.
  0236.3831841 - Fax: 02363.844728 - Website: https://cfi.edu.vn/ - Fanpage: https://www.facebook.com/cfi.edu.vn

Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh:  296 Lưu Hữu Phước - Phường 15 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh.
  028.38776919 -  Website: 
http://phanhieuhcm.cfi.edu.vn/

 

Quyết định buộc thôi học học sinh Các lớp cao đẳng khóa 2020, 2021, Cao đẳng liên thông khóa 2021 và Trung cấp khóa 2021, 2022 Quyết định buộc thôi học học sinh Các lớp cao đẳng khóa 2020, 2021, Cao đẳng liên thông khóa 2021 và Trung cấp khóa 2021, 2022

Cùng chuyên mục

Thông tin - Thông báo

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Liên hệ