Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM

Trụ sở văn phòng chính: 101B Lê Hữu Trác - Sơn Trà - Tp Đà Nẵng.
  0236.3831841 - Fax: 02363.844728

Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh: 296 Lưu Hữu Phước - Phường 15 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh.
  028.38776919 -  website: http://phanhieuhcm.cfi.edu.vn/

Tổng hợp các công bố khoa học, hội thảo của Cán bộ giảng viên Tổng hợp các công bố khoa học, hội thảo của Cán bộ giảng viên

Tổng hợp các công bố Khoa học của cán bộ giảng viên đăng trên tạp chí trong nước và quốc tế :  Download tài liệu

Tổng hợp các công bố Khoa học của cán bộ giảng viên đăng trên Kỷ yếu hội thảo/Hội nghị trong nước và quốc tế (pdf)  Download tài liệu

Cùng chuyên mục

Thông tin - Thông báo

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Liên hệ