Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM

Trụ sở văn phòng chính: 101B Lê Hữu Trác - Sơn Trà - Tp Đà Nẵng.
  0236.3831841 - Fax: 02363.844728

Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh: 296 Lưu Hữu Phước - Phường 15 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh.
  028.38776919 -  website: http://phanhieuhcm.cfi.edu.vn/

Lịch sử thành lập trường Lịch sử thành lập trường

 Một năm sau ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, để đáp ứng nguồn nhân lực cho phát triển đất nước. Ngày 23/9/1976 Bộ  Lương thực – Thực phẩm ra quyết định số 2195-LTTP-CP thành lập trường trung học LTTP có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ bậc trung học và tương đương về các ngành nghề thu mua, Bảo quản, phân phối lương thực và chế biến lương thực thực phẩm cho các tỉnh MTTN.

Năm 1981 trường đổi tên thành trường Trung học Lương thực 2; tháng 4/1995 trường có tên mới là trường Trung học Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm theo quyết định số 284/NNTTCB_QĐ. Ngày 07/01/2020 trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định số 143-QĐ/BGD-ĐT thành lập trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm

Cùng với sự phát triển của nhà trường, nhu cầu hệ thống hóa các cơ sở gdnn của Bộ NN&PTNT, từ tháng 8 năm 2020,   Phân hiệu Trường CĐLTTP tại TPHCM đã được thành lập trên cở sở Trường TC CN LTTP được sát nhập.

Trụ sở chính tại 101B Lê Hữu Trác - Quận Sơn Trà - Đà Nẵng

Phân hiệu tại 296 Lưu Hữu Phước - Phường 15 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin - Thông báo

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Liên hệ