Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM

Trụ sở văn phòng chính: 101B Lê Hữu Trác - Sơn Trà - Tp Đà Nẵng.
  0236.3831841 - Fax: 02363.844728

Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh: 296 Lưu Hữu Phước - Phường 15 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh.
  028.38776919 -  website: http://phanhieuhcm.cfi.edu.vn/

Đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến của giảng viên trường cao đẳng Lương thực Thực phẩm Đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến của giảng viên trường cao đẳng Lương thực Thực phẩm

Danh mục đề tài Nghiên cứu khoa học cấp trường của Cán bộ giảng viên  Download tài liệu

Danh mục đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Bộ cấp kinh phí của Cán bộ giảng viên Download tài liệu

Danh mục Sáng kiến cấp trường của Cán bộ giảng viên Download tài liệu

Cùng chuyên mục

Thông tin - Thông báo

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Liên hệ