Page 7 - KY YEU 45 NAM THANH LAP TRUONG (22.10.2021)
P. 7

Lời nói đầu                                           05

       Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm 45 năm xây dựng và phát triển (23/9/1976 - 23/9/2021)   06

       Tên gọi Nhà trường qua các thời kỳ                               09
       Những phần thưởng cao quý của nhà trường                             10

       Một số hình ảnh Lãnh đạo Bộ, Thành phố về thăm và làm việc tại trường              11

       Bí thư Đảng ủy Nhà trường qua các thời kỳ                            15
       Hiệu trưởng Nhà trường qua các thời kỳ                              16

       Phó Hiệu trưởng Nhà trường qua các thời kỳ                            17
       Ban Giám hiệu hiện nay                                      18

       Hội đồng Nhà trường khóa I                                    19

       Chủ tịch công đoàn qua các thời kỳ                                20

       Bí thư đoàn thanh niên qua các thời kỳ                              21
       Hình ảnh xây dựng và phát triển Nhà trường qua các thời kỳ                    22

       Thích nghi và đổi mới                                      26

       Đảng bộ Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm nhìn lại chặng đường 45 năm xây dựng
       và trưởng thành                                         30

       Công đoàn trường đồng hành với người lao động góp phần xây dựng Nhà trường phát triển      34

       Đoàn viên thanh niên Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm tiếp nối truyền thống

       hướng đến tương lai                                       37

       Phân hiệu Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm tại TP. HCM - một chằng đường nhìn lại     40

       Một số hình ảnh của phân hiệu                                  43

       Tăng cường hợp tác quốc tế - nâng cao kỹ năng thực hành nghề - yêu cầu tất yếu trong đào
       tạo nguồn nhân lực chất lượng cao                                43

       Chuỗi sự kiện hợp tác Quốc tế của Nhà trường                           46

       Gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp giải pháp trọng tâm đổi mới nâng cao chất
       lượng giáo dục nghề nghiệp                                    47

       Hình ảnh các hoạt động đào tạo                                  54

       Hình ảnh các hoạt động khoa học công nghệ                            58
       Hình ảnh các hoạt động hợp tác quốc tế                              60

       Hình ảnh các hoạt động khác                                   62

       Giới thiệu các đơn vị chức năng và các phòng ban của Nhà trường                 67

       Giới thiệu cơ cấu tổ chức và các phòng ban của phân hiệu Trường Cao đẳng Lương thực - Thực
       Phẩm tại TP Hồ Chí Minh                                     80

       Bài viết của giảng viên và cựu sinh viên của Nhà trường                     87
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12