Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM

Trụ sở văn phòng chính:  101B Lê Hữu Trác - Sơn Trà - Tp Đà Nẵng.
  0236.3831841 - Fax: 02363.844728 - Website: https://cfi.edu.vn/ - Fanpage: https://www.facebook.com/cfi.edu.vn

Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh:  296 Lưu Hữu Phước - Phường 15 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh.
  028.38776919 -  Website: 
http://phanhieuhcm.cfi.edu.vn/

 

Hướng dẫn thực hiện thủ tục chế độ chính sách cho HSSV Hướng dẫn thực hiện thủ tục chế độ chính sách cho HSSV

Căn cứ các quy định của Nhà nước về chế độ miễn giảm học phí, chế độ trợ cấp xã hội, chế độ hỗ trợ chi phí học tập, Nhà trường hướng dẫn việc thực hiện các chế độ chính sách như sau:

I. Đối tượng, chế độ được hưởng và hồ sơ phải nộp

1. Chế độ miễn giảm học phí

TT

Đối tượng

Mức miễn/giảm

Hồ sơ (Bản sao phải được công chứng trong thời hạn không quá 3 tháng)

1.

HSSV là người có công với cách mạng hoặc thân nhân của người có công với cách mạng

Miễn 100%

– Đơn miễn, giảm học phí (theo mẫu)

– Giấy xác nhận của cơ quan quản lý đối tượng người có công

2.

HSSV là người khuyết tật có khó khăn về kinh tế

Miễn 100%

– Đơn miễn, giảm học phí (theo mẫu)

– Bản sao giấy chứng nhận khuyết tật

– Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của UBND xã, phường

3.

HSSV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo

Miễn 100%

– Đơn miễn, giảm học phí (theo mẫu)

– Bản sao giấy khai sinh

– Bản sao giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo

4.

HSSV là người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn

Miễn 100%

– Đơn miễn, giảm học phí (theo mẫu)

– Bản sao giấy khai sinh

– Bản sao hộ khẩu

5.

HSSV dưới hoặc đến 22 tuổi thuộc đối tượng bảo trợ xã hội

Miễn 100%

– Đơn miễn, giảm học phí (theo mẫu)

– Bản sao giấy khai sinh

– Bản sao giấy chứng tử, quyết định hưởng trợ cấp

6.

HSSV hệ cử tuyển

Miễn 100%

– Quyết định cử tuyển

7.

HS tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp

Miễn 100%

– Đơn miễn, giảm học phí (theo mẫu)

– Bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS/Bằng tốt nghiệp THCS

8.

HSSV là người dân tộc thiểu số người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Giảm 70%

– Đơn miễn, giảm học phí (theo mẫu)

– Bản sao giấy khai sinh

– Bản sao hộ khẩu

9.

HSSV là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên

Giảm 50%

– Đơn miễn, giảm học phí (theo mẫu)

– Bản sao giấy khai sinh

– Bản sao quyết định hưởng trợ cấp thường xuyên

2. Chế độ trợ cấp xã hội

TT

Đối tượng

Mức trợ cấp

Hồ sơ (Bản sao phải được công chứng trong thời hạn không quá 3 tháng)

1.

Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.

100.000đ/tháng

– Đơn xin Trợ cấp xã hội (theo mẫu)

– Giấy chứng tử của Cha và Mẹ hoặc giấy xác nhận của UBND cấp xã, phường

– Bản sao giấy khai sinh

2.

Sinh viên tàn tật từ 41% trở lên và có khó khăn về kinh tế

100.000đ/tháng

– Đơn xin Trợ cấp xã hội (theo mẫu)

– Giấy chứng nhận tàn tật

– Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn

3.

Học sinh, sinh viên là người dân tộc ít người ở vùng cao, vùng sâu và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

140.000đ/tháng

– Đơn xin Trợ cấp xã hội (theo mẫu)

– Bản sao giấy khai sinh

– Bản sao hộ khẩu gia đình/Giấy xác nhận thường trú tại vùng cao, vùng sâu, vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn của cơ quan có thẩm quyền

4.

Sinh viên thuộc diện hộ nghèo vượt khó học tập

100.000đ/tháng

– Đơn xin Trợ cấp xã hội (theo mẫu)

– Bản sao giấy chứng nhận Hộ nghèo

 

 

3. Chính sách nội trú

TT

Đối tượng

Mức học bổng chính sách

Hồ sơ (Bản sao phải được công chứng trong thời hạn không quá 3 tháng)

1.

HSSV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo

100% lương cơ bản/tháng

– Đơn xin Chính sách nội trú (theo mẫu)

– Bản sao giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo

– Bản sao giấy khai sinh

2.

SV tốt nghiệp trường PT dân tộc nội trú

80% lương cơ bản/tháng

– Đơn xin Chính sách nội trú (theo mẫu)

– Bản sao giấy chứng nhận/bằng tốt nghiệp PTDTNT

3.

HSSV là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo

80% lương cơ bản/tháng

– Đơn xin Chính sách nội trú (theo mẫu)

– Bản sao giấy khai sinh

– Bản sao hộ khẩu gia đình/Giấy xác nhận thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo của cơ quan có thẩm quyền

4.

HSSV dân tộc Kinh là người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo

60% lương cơ bản/tháng

– Đơn xin Chính sách nội trú (theo mẫu)

– Giấy chứng nhận khuyết tật

– Bản sao hộ khẩu gia đình/Giấy xác nhận thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo của cơ quan có thẩm quyền

Ngoài ra, những đối tượng trên được hưởng các khoản hỗ trợ khác gồm:

- Hỗ trợ 1.000.000 đồng/khóa đào tạo để mua đồ dùng cá nhân.

- Hỗ trợ 150.000 đồng đối với HSSV ở lại trường trong dịp Tết nguyên đán (HSSV phải có giấy xác nhận ở lại trường trong dịp Tết nguyên đán).

- Hỗ trợ từ 200.000 đến 300.000 đồng/ năm tiền đi lại.

4. Chế độ hỗ trợ chi phí học tập

Đối tượng

Mức hỗ trợ/tháng

Thời gian hưởng

Hồ sơ (Bản sao phải được công chứng trong thời hạn không quá 3 tháng)

Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo (HSSV chưa được hưởng chính sách nội trú mới được xét hưởng hỗ trợ CPHT )  

60% lương cơ bản/tháng

Theo giá trị của giấy chứng nhận hộ nghèo

– Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (theo mẫu)

– Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND xã, phường, thị trấn cấp

 – Bản sao giấy khai sinh

 

II. Quy định về việc nộp hồ sơ

– Những HSSV thuộc đối tượng là người có công với cách mạng hoặc thân nhân của người có công với cách mạng được hưởng chế độ miễn học phí chỉ nộp hồ sơ một lần trong cả khóa học.

– Những HSSV thuộc đối tượng mà chế độ được hưởng tùy thuộc vào giá trị của giấy tờ xác nhận (hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn): nộp đầy đủ hồ sơ theo từng học kỳ.

III. Thời gian nộp hồ sơ

Vào đầu mỗi học kỳ, theo thông báo cụ thể của Nhà trường.

IV. Địa điểm nộp hồ sơ

Phòng Công tác HSSV (Khu Hiệu bộ)

Trường CĐ Lương thực – Thực phẩm, số 101B Lê Hữu Trác, Sơn Trà, Đà Nẵng

Cùng chuyên mục

Thông tin - Thông báo

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Liên hệ