Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM

Trụ sở văn phòng chính: 101B Lê Hữu Trác - Sơn Trà - Tp Đà Nẵng.
  0236.3831841 - Fax: 02363.844728

Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh: 296 Lưu Hữu Phước - Phường 15 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh.
  028.38776919 -  website: http://phanhieuhcm.cfi.edu.vn/

HOÀN THÀNH CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020-2022 HOÀN THÀNH CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020-2022

Thực hiện Kế hoạch số 83-KH/QU, ngày 02/12/2019 của Quận ủy Sơn Trà về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Sơn Trà lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch số 420-KH/ĐU về việc triển khai Đại hội các Chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, từ ngày 29 tháng 2 năm 2020 đến ngày 8 tháng 3 năm 2020 các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Description: E:1 NGUYEN SI NHOĐảng2020ĐẢNG ỦY TRƯỜNGẢnh ĐHCBCC.jpg

Lễ chào cờ Đại hội Chi bộ Hành chính

Đại hội các các chi đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua báo cáo chính trị của chi bộ, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2022, báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017 -2020. Các báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đại hội cũng đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho Dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ nhà trường nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Description: E:1 NGUYEN SI NHOĐảng2020ĐẢNG ỦY TRƯỜNGẢnh ĐHCBCB ctsv.jpg

Chi Bộ Công tác Sinh viên

Với tinh thần trách nhiệm Đại hội các chi bộ đã tiến hành bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của cấp ủy các chi bộ.

 

 Description: E:1 NGUYEN SI NHOĐảng2020ĐẢNG ỦY TRƯỜNGẢnh ĐHCBCBGVKT.jpg

Chi Bộ Công Giáo viên kinh tế

Đảng ủy Nhà trường hiện có 6 chi bộ với trên 70 đảng viên. Đại hội các Chi bộ trực thuộc thành công là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng để tuyên truyền cho đảng viên, viên chức, người lao động và sinh viên nâng cao nhận thức về Đảng, đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn tiến tới Đại hội Đảng bộ Nhà trường, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

N.S.N

 

Cùng chuyên mục

Thông tin - Thông báo

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Liên hệ